هاست اشتراکی آلمان

 • پلن GA

  40,000/yr
  • ۵۰ مگابایت فضا
  • ٣ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GB

  53,000/yr
  • ۱۰۰ مگابایت فضا
  • ۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GC

  106,000/yr
  • ۲۵۰ مگابایت فضا
  • ۷ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GD

  172,000/yr
  • ۵۰۰ مگابایت فضا
  • ۱۰ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GE

  300,000/yr
  • ۱۰۰۰ مگابایت ( ۱ گیگابایت ) فضا
  • ۱۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GF

  450,000/yr
  • ۲۰۰۰ مگابایت ( ۲ گیگابایت ) فضا
  • ۲۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GG

  600,000/yr
  • ۴۰۰۰ مگابایت ( ۴ گیگابایت ) فضا
  • ۵۰ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن GP سفارشی

  0/yr
  • سفارشی فضا
  • سفارشی پهنای باند
  • سفارشی افزودن دامنه
  • سفارشی تعداد ایمیل
  • سفارشی تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • سفارشی اکانت FTP
  • سفارشی پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن WA

  30,000/yr
  • ۵۰ مگابایت فضا
  • ٣ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید