محصولات سخت افزاری

دستگاه ردیاب خودرویی Naviwheel A103

موقعیت یابی آنلاین
قطع برق یا سوخت خودرو جهت خاموش کردن آن از طریق SMS یا نرم افزار
پردازشگر قوی و آنتن GPS و GSM داخلی
روشن شدن اتوماتیک پس از قطع و وصل برق
ابعاد کوچک و نصب آسان
دریافت مختصات جغرافیایی از طریق SMS

  • 1900/1800/900/85000 چهارگانه پوشش قابل های شبکه GPS
  • ۹ الی ۳۶ ولت ولتاژ قابل استفاده