هاست ویندوز

 • WA

  40,000/yr
  • ۵۰ مگابایت فضا
  • ٣ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن WC

  100,000/yr
  • ۲۰۰ مگابایت فضا
  • ۷ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • ~ پشتیبانی ASP.net
  • WebsitePanelx٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن WF

  300,000/yr
  • ۲۰۰۰ مگابایت ( ۲ گیگابایت ) فضا
  • ۲۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Cpanel x٣ کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن WG

  500,000/yr
  • ۴۰۰۰ مگابایت ( ۴ گیگابایت ) فضا
  • ۵۰ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Plesk کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن WH

  700,000/yr
  • ۶۰۰۰ مگابایت ( ۶ گیگابایت ) فضا
  • ۷۵ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Plesk کنترل پنل
  سفارش دهید
 • پلن WI

  900,000/yr
  • ۸۰۰۰ مگابایت ( ۸ گیگابایت ) فضا
  • ۱۰۰ گیگ پهنای باند
  • × افزودن دامنه
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد پارک دامین
  • ~ اکانت FTP
  • ~ پشتیبانی PHP
  • Plesk کنترل پنل
  سفارش دهید